Bài giảng Ngữ văn Lớp 9 - Bài 18: Luyện tập về phép phân tích và tổng hợp

Bài tập 1- T11

- Luận điểm:  “ Tho hay…hay c? bài”.

-Trình tự phân tích làm sỏng t? cỏi hay cỏi d?p c?a bài “Thu di?u”

+ Thứ 1: ? cỏc di?u xanh …

+ Thứ 2: ? nh?ng c? d?ng…

+ Thứ 3 : ? cỏc v?n tho, ? cỏc ch? khụng non ộp

G?p th?i, hoàn c?nh, di?u ki?n, tài nang

* Nguyên nhân khách quan: gặp điều kiện thuận lợi, khả năng trời phú.  (Đkiện cần)

* Nguyên nhân chủ quan: Kiên trì, phấn đấu, học tập không mệt mỏi, không ngừng trau dồi phẩm chất đạo đức. (Đkiện đủ)

   Tổng hợp về nguyên nhân chủ quan: sự phấn đấu kiên trì của cá nhân – thành đạt là làm cái gì có ích cho xã hội, được xã hội thừa nhận.

ppt 11 trang minhvi99 11/03/2023 180
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Ngữ văn Lớp 9 - Bài 18: Luyện tập về phép phân tích và tổng hợp", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pptbai_giang_ngu_van_lop_9_bai_18_luyen_tap_ve_phep_phan_tich_v.ppt

Nội dung text: Bài giảng Ngữ văn Lớp 9 - Bài 18: Luyện tập về phép phân tích và tổng hợp

  1. 1. Bài tập 1- T11; Bài tập nhận diện ◼ Đọc kĩ 2 đoạn văn, em thấy tỏc giả đó vận dụng phộp lập luận nào trong đoạn văn a,b và vận dụng như thế nào?
  2. b. Phõn tớch 4 nguyờn nhõn khỏch quan của sự thành đạt : Gặp thời, hoàn cảnh, điều kiện, tài năng * Nguyên nhân khách quan: gặp điều kiện thuận lợi, khả năng trời phú. (Đkiện cần) * Nguyên nhân chủ quan: Kiên trì, phấn đấu, học tập không mệt mỏi, không ngừng trau dồi phẩm chất đạo đức. (Đkiện đủ) => Tổng hợp về nguyờn nhõn chủ quan: sự phấn đấu kiờn trỡ của cỏ nhõn – thành đạt là làm cỏi gỡ cú ớch cho xó hội, được xó hội thừa nhận.
  3. * Học đối phú: là học không có đầu có cuối, cái gì cũng biết một ít, không có kiến thức cơ bản. * Học đối phú: là bị động, khụng chủ động, cốt đỏp ứng sự đũi hỏi của thầy cụ, của thi cử. Để bố mẹ khụng la mắng, khụng bị điểm kộm. * Học cốt để khoe mẽ có bằng nọ cấp kia, thực chất dầu óc rỗng tuếch, không dám bày tỏ quan điểm khi cần thiết. * Do học bị động nờn khụng thấy hứng thỳ, mà đó khụng hứng thỳ thỡ sẽ chỏn học, hiệu quả thấp. - Kiến thức nụng cạn, phiến diện, lừa mỡnh, dối người.
  4. Bài 3 SGK/ 12: Sáng tạo. Dựa vào văn bản “Bàn về đọc sỏch” của Chu Quang Tiềm. Em hóy phõn tớch cỏc lớ do khiến mọi người đọc sỏch?
  5. Bài 4 SGK-T12: Hóy viết đoạn văn tổng hợp những điều đó phõn tớch trong bài “Bàn về đọc sỏch” ? Túm lại, muốn đọc sỏch cú hiệu quả phải chọn những sỏch quan trọng nhất mà đọc cho kĩ, đồng thời cũng phải chỳ trọng đọc rộng thớch hợp, để hỗ trợ cho việc nghiờn cứu chuyờn sõu.