Bài giảng Địa lí Lớp 6 - Tiết 25, Bài 21: Thực hành phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa - Nguyễn Thị Ngát

Các bước để phân tích biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa
Bước 1 : Đọc tên biểu đồ
Bước 2:  Dựa vào biểu đồ để đo tính  nhiệt độ lượng mưa các tháng đặc biệt chú ý vào tháng cao nhất và tháng thấp nhất
Bước 3 Đối chiếu so sánh phân tích tổng hợp các số liệu đã thu thập được để rút ra nhận xét và kết luận về đặc điểm khí hậu của địa phương đó
ppt 28 trang minhvi99 11/03/2023 220
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Địa lí Lớp 6 - Tiết 25, Bài 21: Thực hành phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa - Nguyễn Thị Ngát", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pptbai_giang_dia_li_lop_6_tiet_25_bai_21_thuc_hanh_phan_tich_bi.ppt

Nội dung text: Bài giảng Địa lí Lớp 6 - Tiết 25, Bài 21: Thực hành phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa - Nguyễn Thị Ngát

 1. Tiết 25 - Bài 21: THỰC HÀNH PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ, LƯỢNG MƯA Bài tập 1 : Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của Hà Nội.
 2. Tiết 25: THỰC HÀNH PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ, LƯỢNG MƯA Bài tập 1: Nhiệt độ. Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của Hà Nội.
 3. Tiết 25: THỰC HÀNH PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ, LƯỢNG MƯA Bài tập 1 : Lượng mưa. Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của Hà Nội.
 4. Tiết 25: THỰC HÀNH PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ, LƯỢNG MƯA Bài tập 1 : - Trục dọc bờn trỏi - Trục dọc dựng để đo bờn phải tớnh lượng dựng để đo mưa tớnh nhiệt độ Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của Hà Nội.
 5. Tiết 25: THỰC HÀNH PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ, LƯỢNG MƯA Bài tập 1 : Nhiệt độ Lượng mưa -đơn vị tính nhiệt độ - đơn vị tính lợng ma:mm Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của Hà Nội.
 6. Tiết 25 - Bài 21: THỰC HÀNH PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ, LƯỢNG MƯA Bài tập 1 : Bài tập 2 : Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của Hà Nội.
 7. Nhiệt độ (0C) Cao nhất Thấp nhất Nhiệt độ chờnh lệch giữa thỏng cao nhất Trị số Thỏng Trị số Thỏng và thỏng thấp nhất. 290C 7
 8. Nhiệt độ (0C) Cao nhất Thấp nhất Nhiệt độ chờnh lệch giữa thỏng cao nhất Trị số Thỏng Trị số Thỏng và thỏng thấp nhất. 290C 7 160C 1 130C
 9. Lượng mưa (mm) Cao nhất Thấp nhất Lượng mưa chờnh lệch giữa thỏng cao nhất và Trị số Thỏng Trị số Thỏng thỏng thấp nhất. 300mm 8
 10. Nhiệt độ (0C) Cao nhất Thấp nhất Nhiệt độ chờnh lệch giữa thỏng cao nhất Trị số Thỏng Trị số Thỏng và thỏng thấp nhất. 290C 7 160C 1 130C Lượng mưa (mm) Cao nhất Thấp nhất Lượng mưa chờnh lệch giữa thỏng cao nhất và Trị số Thỏng Trị số Thỏng thỏng thấp nhất. 300mm 8 25 mm 12;1 275 mm ? Qua đú em cú nhận xột chung gỡ về nhiệt độ và lượng mưa của Hà Nội.
 11. A B Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của địa điểm A địa điểm B Nhúm 1,3: Tỡm hiểu về nhiệt độ và lượng mưa của biểu đồ A Nhúm 2,4: Tỡm hiểu về nhiệt độ và lượng mưa của biểu đồ B
 12. Bài 21 Thực hành PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ, LƯỢNG MƯA Biểu đồ Biểu của địa đồ của Nhiệt độ và lượng mưa điểm A địa điểm B Thỏng cú nhiệt độ cao nhất là thỏng nào? 4 - 5 1 - 2 Thỏng cú nhiệt độ thấp nhất là 12 - 1 6 - 7 thỏng nào? Những thỏng cú mưa nhiều (mựa 7→ 9 10→ 3 mưa) bắt đầu từ.
 13. TRề CHƠI ễ CHỮ Tỡm bớ mật ụ số : 2000 mm Hiệu ứng nhà Sương kớnh Độ ẩm khụng khớ 4.2.1.3. Yếu Nhiệt HơiNước tố nước độ chớnh ta khụng nằm ngưng nào trong khớ của tụ trờn ở khuthời lớp Trỏi vực tiết khụng Đất cúsinh ngàylượng khớ ra mưagần càng mưa ? núng trung bỡnh lờnnămmặt được đấtlà bao đựợc gọi nhiờu là gọi hiện ?là tượnggỡ? gỡ?
 14. Tiết học đến đõy kết thỳc Xin cỏm ơn qỳy thầy cụ đó về dự giờ thăm lớp TRƯỜNG THCS TÂY SƠN QUẬN HẢI CHÂU ĐN