Bài giảng Tin học Lớp 8 - Tiết 1, Bài 1: Máy tính và chương trình máy tính

Giả sử có một rô-bốt có thể thực hiện các thao tác cơ bản như tiến, quay phải, quay trái, nhặt rác, bỏ rác vào thùng. Hãy ra lệnh để rô bốt nhặt rác bỏ vào thùng như trong hình 1.1 SGK trang 6

1. Tiến 2 bước;

2. Quay trái, tiến 1 bước;

3. Nhặt rác;

4. Quay phải, tiến 3 bước;

5. Quay trái, tiến 2 bước;

6. Bỏ rác vào thùng.

Khi đó chỉ cần ra lệnh “Hãy nhặt rác”, các lệnh đó sẽ điều khiển rô bốt tự động thực hiện lần lượt các lệnh trên

Nếu viết tất cả các lệnh trên theo thứ tự và lưu vào rô-bốt với tên “Hãy nhặt rác” thì sao nhỉ?

Công việc viết và tập hợp các lệnh để điều khiển rô-bốt như trên được gọi là: VIẾT CHƯƠNG TRÌNH

ppt 26 trang minhvi99 11/03/2023 180
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Tin học Lớp 8 - Tiết 1, Bài 1: Máy tính và chương trình máy tính", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pptbai_giang_tin_hoc_lop_8_tiet_1_bai_1_may_tinh_va_chuong_trin.ppt

Nội dung text: Bài giảng Tin học Lớp 8 - Tiết 1, Bài 1: Máy tính và chương trình máy tính

 1. MÁY TÍNH VÀ CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH
 2. Nháy đúp chuột lên biểu tượng trên màn hình để khởi động một phần mềm máy tính.
 3. Ví dụ: Rô-bốt nhặt rác Giả sử có một rô-bốt có thể thực hiện các thao tác cơ bản như tiến, quay phải, quay trái, nhặt rác, bỏ rác vào thùng. Hãy ra lệnh để rô bốt nhặt rác bỏ vào thùng như trong hình 1.1 SGK trang 6 1. Tiến 2 bước; 2. Quay trái, tiến 1 bước; 3. Nhặt rác; 4. Quay phải, tiến 3 bước; 5. Quay trái, tiến 2 bước; 6. Bỏ rác vào thùng.
 4. 1. Viết chương trình– ra lệnh cho máy tính làm việc Chương trình điều khiển rô bốt nhặt rác: Tên chương Hãy nhặt rác; trình Bắt đầu Tiến 2 bước ; Quay trái, tiến 1 bước; Các lệnh trong Nhặt rác; chương trình Quay phải, tiến 3 bước; Quay trái, tiến 2 bước; Bỏ rác vào thùng; Kết thúc.
 5. Khi thực hiện chương trình, máy tính sẽ thực hiện các câu lệnh có trong chương trình một cách tuần tự Bắt đầu Tiến 2 bước ; Quay trái, tiến 1 bước; Nhặt rác; Quay phải, tiến 3 bước; Quay trái, tiến 2 bước; Bỏ rác vào thùng; Kết thúc.
 6. 2. Chương trình và ngôn ngữ lập trình 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 Máy tính có thể hiểu và thực 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 hiện được các lệnh viết bằng 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 ngôn ngữ tự nhiên của con 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 người không? 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0  Máy tính chỉ có thể xử lí thông tin đã được chuyển đổi sang dạng dãy BIT, đây là ngôn ngữ riêng của máy tính gọi là ngôn ngữ máy
 7. Chương trình dịch Máy tính không thể hiểu và thực hiện được Cần phải dịch sang ngôn chương trình viết ngữ máy bằng ngôn ngữ lập trình!  Chương trình dịch là chương trình chuyển đổi các chương trình được viết bằng ngôn ngữ lập trình sang ngôn ngữ máy
 8. Program vd1; Begin Writeln(‘CHAO CAC BAN’); End. Chương trình được viết Kết vào máy tính bằng một quả Tệp văn bản chương trình soạn thảo Dịch chương trình Kết Tệp thực hiện được sang ngôn ngữ máy quả trên máy tính
 9. Câu 1: Con người chỉ dẫn cho máy tính thực hiện công việc như thế nào? A. thông qua một từ khóa B. thông qua các tên C. thông qua các lệnh D. thông qua một lệnh
 10. Câu 3: Viết chương trình là gì? A. hướng dẫn máy tính B. thực hiện các công việc C. hay giải một bài toán cụ thể D. Cả A, B và C
 11. Câu 5: Chương trình máy tính là gì? A. một lệnh B. một dãy các lệnh mà máy tính có thể hiểu C. và thực hiện được D. Cả B và C
 12. Câu 7: Việc tạo ra chương trình máy tính gồm mấy bước? A. 4 B. 3 C. 2 D. 1
 13. Câu 9: Môi trường lập trình bao gồm? A. chương trình soạn thảo B. chương trình dịch C. các công cụ trợ giúp tìm kiếm, sửa lỗi D. Cả A, B và C