Bài giảng Ngữ văn Lớp 9 - Tiết 91: Bàn về đọc sách

Câu1: Tác giả của đoạn trích trên là ngưuời nưuớc nào?

A. Việt Nam

B. Nhật Bản

C.Trung Quốc

D. Ấn Độ

Câu2: Tác giả của đoạn trích sinh và mất vào năm nào?

A. 1880 - 1990.

B. 1897 - 1986

C. 1886 - 1997.

Câu 3: Tác giả của đoạn trích trên là ai

A. Chu Tiềm Thức

B. Chu Tiềm Quang

C. Chu Thức Tiềm

D. Chu Quang Tiềm

ppt 17 trang minhvi99 11/03/2023 220
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Ngữ văn Lớp 9 - Tiết 91: Bàn về đọc sách", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pptbai_giang_ngu_van_lop_9_tiet_91_ban_ve_doc_sach.ppt

Nội dung text: Bài giảng Ngữ văn Lớp 9 - Tiết 91: Bàn về đọc sách

  1. Bµi tËp 1: Trắc nghiệm – Hãy chọn đáp án mà em cho là đúng. C©u1: T¸c gi¶ cña ®o¹n trÝch trªn lµ ngưêi nưíc nµo? A. ViÖt Nam B. NhËt B¶n C. Trung Quốc D. Ấn Độ C©u2: Tác giả của đoạn trích sinh và mất vào năm nào? A. 1880 - 1990. B. 1897 - 1986 C. 1886 - 1997. Câu 3: Tác giả của đoạn trích trên là ai A. Chu Tiềm Thức B. Chu Tiềm Quang C. Chu Thức Tiềm D. Chu Quang Tiềm
  2. Bố cục: 3 phần + Phần 1: Từ đầu → nhằm phát hiện thế giới mới: Sự cần thiết và ý nghĩa của việc đọc sách. + Phần 2: Tiếp theo → tự tiêu hao lực lượng: Những khó khăn, nguy hại hay gặp của việc đọc sách trong tình hình hiện nay. + Phần 3: Còn lại: Phương pháp chọn và đọc sách. Kiểu văn bản: -Văn bản nghị luận (lập luận giải thích một vấn đề xã hội)
  3. 1. Tầm quan trọng và ý nghĩa của việc đọc sách. a.“ HọcTầmvấn quankhông trọngchỉ củalà sáchchuyện: 5 luậnđọc sách, cứ nhưng đọc sách vẫn là một con đường quan trọng của học vấn”. 1. Học vấn là công việc của toàn nhân loại 2. Học vấn sở dĩ được lưu truyền lại cho đời sau là nhờ sách. 3. Sách chứa đựng những học vấn quý báu của nhân loại. 4. Nếu không đọc sách không tạo được điểm xuất phát vững chắc 5. Nếu xoá bỏ sách sẽ trở thành những kẻ lạc hậu
  4. 1. Tầm quan trọng và ý nghĩa của việc đọc sách. b. Ý nghĩa của việc đọc sách: - “Đọc sách là muốn trả món nợ đối với thành quả nhân loại trong quá khứ, là ôn lại kinh nghiệm tư tưởng của nhân loại tích luỹ mấy nghìn năm” - “Đọc sách là một mình hưởng thụ các kiến thức lời dạy mà biết bao người trong quá khứ đã khổ - Đọc sách là để nâng cao học công tìm kiếm mới thu nhận được” vấn. - Muốn tiến lên trên con “Có được sự chuẩn bị như thế thì một con người đường học vấn không thể mới có thể làm đựợc cuộc trường chinh vạn dặm không đọc sách. trên con đường học vấn, nhằm phát hiện thế giới - Sách là vốn quý của nhân mới”. loại.
  5. 2. Những khó khăn khi đọc sách. Những khó khăn: - Lịch sử phát triển, di sản Trở ngại: thời gian, tinh thần nhân loại càng lựa chọn, nghiên cứu nhiều sách nhiều học vấn Đọc không chuyên sâu: Liếc qua nhiều mà đọng lại ít “ăn tươi nuốt sống” Lãng phí thời gian và sức lực. Sa vào Tham nhiều mà không vụ thói hư danh nông Đọc lạc hướng : thực chất trận đánh cạn. nhiều mục tiêu - Cách phân tích, so sánh đối chiếu và dẫn chứng cụ thể , thực tế -> Lí lẽ thuyết phục = > Báo động về cách đọc thiếu mục đích .
  6. Bµi tËp 2: Em h·y t×m mét sè c©u danh ng«n nãi vÒ s¸ch vµ viÖc ®äc s¸ch?