Bài giảng Tin học Lớp 6 - Bài 10: Hệ điều hành làm những việc gì?

1/ HỆ ĐIỀU HÀNH LÀ GÌ?

Hệ điều hành không phải là một thiết bị được lắp ráp vào máy tính.

Hệ điều hành là một chương trình máy tính (phần mềm) nên muốn có hệ điều hành thì phải tiến hành cài đặt.

Lưu ý: Hệ điều hành phải là phần mềm được cài đặt đầu tiên trong máy tính. Tất cả các phần mềm khác chỉ có thể hoạt động được sau khi máy tính đã có hệ điều hành.

Mỗi máy tính chỉ có thể sử dụng sau khi đã được cài đặt tối thiểu một hệ điều hành.  

   Trên thế giới có nhiều hệ điều hành khác nhau. Hiện nay, hệ điều hành được dùng phổ biến nhất trong các máy tính cá nhân là hệ điều hành Windows của hãng Microsoft.

ppt 31 trang minhvi99 11/03/2023 200
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Tin học Lớp 6 - Bài 10: Hệ điều hành làm những việc gì?", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pptbai_giang_tin_hoc_lop_6_bai_10_he_dieu_hanh_lam_nhung_viec_g.ppt

Nội dung text: Bài giảng Tin học Lớp 6 - Bài 10: Hệ điều hành làm những việc gì?

 1. KIỂM TRA BÀI CŨ: Câu hỏi : Cái gì điều khiển máy tính ? Công việc đó được thực hiện như thế nào? Phần mềm là gì? Phần mềm được chia thành mấy loại, phần mềm hệ thống quan trọng nhất là gì?
 2. Bài 10 :HỆ ĐIỀU HÀNH LÀM NHỮNG VIỆC GÌ? 1/ HỆ ĐIỀU HÀNH LÀ GÌ? PHẦN MỀM Phần mềm được chia làm mấy loại ? Quan trọng nhất? HỆ ĐIỀU HÀNH Nhớ lại bài học trước, em hãy cho biết vì sao máy tính cần có hệ điều hành?
 3. Trên thế giới có nhiều hệ điều hành khác nhau. Hiện nay, hệ điều hành được dùng phổ biến nhất trong các máy tính cá nhân là hệ điều hành Windows của hãng Microsoft. Giao diện hệ điều hành Window
 4. THẢO LUẬN NHÓM 1.Hãy chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu sau: Câu 1: Muốn máy tính họat động được thì phải a/Lắp ráp hệ điều hành vào b/ Cài đặt hệ điều hành vào c/ Chỉ cần đĩa cứng và đĩa mềm d/ Tất cả sai. Câu 2: Mỗi máy tính a/ Chỉ có thể cài một hệ điều hành b/ Có thể cài nhiều hệ điều hành c/ Chỉ cài được hệ điều hành Windows d/ a và b đúng 2. Hãy điền vào chỗ trống trong câu sau: Câu 3: Hệ điều hành .là một thiết bị được lắp ráp trong máy tính điện tử.
 5. Câu 2: Mỗi máy tính A Chỉ có thể cài một hệ điều hành BB CóCó thểthể càicài nhiềunhiều hệhệ điềuđiều hànhhành C Chỉ cài được hệ điều hành Windows D Cả A và B đều đúng. Đáp án
 6. Bài 10 :HỆ ĐIỀU HÀNH LÀM NHỮNG VIỆC GÌ? 1/ HỆ ĐIỀU HÀNH LÀ GÌ? 2. NHIỆM VỤ CHÍNH CỦA HỆ ĐIỀU HÀNH Điều khiển phần cứng và tổ chức thực hiện các chương trình máy tính.
 7. Bài 10 :HỆ ĐIỀU HÀNH LÀM NHỮNG VIỆC GÌ? 1/ HỆ ĐIỀU HÀNH LÀ GÌ? 2. NHIỆM VỤ CHÍNH CỦA HỆ ĐIỀU HÀNH Tài nguyên máy tính có hạn!!! Tranh chấp tài nguyên Các phần mềm muốn hoạt động tối đa. Ví dụ tài nguyên máy tính (CPU, Giống như hiện tượng bộ nhớ ) như con Phần mềm máy đường. tính như phương tắc nghẽn xe cộ trên tiện tham gia giao đường phố. thông. Giải pháp?
 8. Tài nguyên của máy tính
 9. Chia sẻ tài nguyên
 10. Bài 10 :HỆ ĐIỀU HÀNH LÀM NHỮNG VIỆC GÌ? 1/ HỆ ĐIỀU HÀNH LÀ GÌ? 2. NHIỆM VỤ CHÍNH CỦA HỆ ĐIỀU HÀNH - Điều khiển phần cứng và tổ chức thực hiện các chương trình máy tính. Đây là nhiệm vụ quan trọng nhất của mọi hệ điều hành.
 11. Bài 10 :HỆ ĐIỀU HÀNH LÀM NHỮNG VIỆC GÌ? 1/ HỆ ĐIỀU HÀNH LÀ GÌ? 2. NHIỆM VỤ CHÍNH CỦA HỆ ĐIỀU HÀNH Như chúng ta đã biết máy tính là một công cụ xử lí thông tin và việc lưu trữ, xử lí các thông tin đó cho khoa học, chính xác chính là công việc của hệ điều hành. Như vậy chúng ta có thể nêu ra một nhiệm vụ nữa của hệ điều hành? - Tổ chức và quản lí thông tin trong máy tính.
 12. Bài 10 :HỆ ĐIỀU HÀNH LÀM NHỮNG VIỆC GÌ? 1/ HỆ ĐIỀU HÀNH LÀ GÌ? 2. NHIỆM VỤ CHÍNH CỦA HỆ ĐIỀU HÀNH -Cung cấp giao diện cho người dùng. Giao diện là môi trường giao tiếp cho phép con người trao đổi thông tin với máy tính trong quá trình làm việc. Giao diện hệ điều hành Window
 13. Hệ điều hành là chương trình đặc biệt. Không có hệ điều hành, máy tính không thể sử dụng được. Hai nhiệm vụ chính của hệ điều hành là điều khiển phần cứng, tổ chức việc thực hiện các chương trình và tạo môi trường giao tiếp giữa người dùng và máy tính.
 14. Câu 1: Hệ điều hành được gọi là? AA phầnphần mềmmềm hệhệ điềuđiều hànhhành B Thiết bị hệ điều hành C Phần cứng D A và B đúng Đáp án
 15. Câu 3: Điền các cụm từ thích hợp sau đây: thiết bi, phần mềm, chuột, chương trình, bàn phím vào khoảng trống ( ) trong các câu dưới đây để được các câu đúng. A) Các thiết bị nhập thông tin cho máy tính điện tử được hệ điều hành điều khiển là Chuột . và Bàn phím B) Hệ điều hành không phải là một Thiết bị . Được lắp ráp bên trong máy tính điện tử mà là phần mềm mà là phần mềm máy tính do con người viết ra. Nhóm 1 Nhóm 2 Nhóm 3 Nhóm 4 Nhóm 5 Nhóm 6 Đáp án