Bài giảng Công nghệ Lớp 9 - Bài 8: Thực hành lắp mạch điện hai công tắc

Tìm hiểu sơ đồ nguyên lý mạch điện

1/ Hai bóng đèn mắc với nhau như thế nào ?

2/ Cầu chì, công tắc mắc vào dây pha hay dây trung hòa?

3/ Phương án lắp đặt các thiết bị đóng cắt, bảo vệ và phương án đi dây?

QUY TRÌNH VẼ SƠ ĐỒ LẮP ĐẶT MẠCH ĐIỆN

Bước 1: Vẽ đường dây nguồn

Bước 2:  Xác định để vị trí bảng điện, bóng đèn

Bước 3:  Xác định vị trí các thiết bị trên bảng điện

Bước 4: Vẽ đường dây dẫn theo sơ đồ nguyên lý

 

ppt 29 trang minhvi99 11/03/2023 240
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Công nghệ Lớp 9 - Bài 8: Thực hành lắp mạch điện hai công tắc", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pptbai_giang_cong_nghe_lop_9_bai_8_thuc_hanh_lap_mach_dien_hai.ppt

Nội dung text: Bài giảng Công nghệ Lớp 9 - Bài 8: Thực hành lắp mạch điện hai công tắc

 1. Trường hợp 1: Bật sáng cả 2 đèn ĐÈN PHÒNG NGỦ NGUỒN ĐIỆN CẦU CHÌ ĐÈN PHÒNG KHÁCH CÔNG TẮC SƠ ĐỒ HOẠT ĐỘNG MẠCH ĐIỆN CHIẾU SÁNG PHÒNG KHÁCH VÀ PHÒNG NGỦ 1
 2. Trường hợp 3: Bật sáng đèn phòng khách ĐÈN PHÒNG NGỦ NGUỒN ĐIỆN CẦU CHÌ ĐÈN PHÒNG KHÁCH CÔNG TẮC SƠ ĐỒ HOẠT ĐỘNG MẠCH ĐIỆN CHIẾU SÁNG PHÒNG KHÁCH VÀ PHÒNG NGỦ 1
 3. Tiết 19, bài 8: THỰC HÀNH Lắp mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn Vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch điện 1 hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn. Lắp đặt được mạch điện đúng quy trình, MỤC TIÊU 2 đảm bảo yêu cầu kĩ thuật. 3 Có ý thức kỉ luật, đảm bảo an toàn điện.
 4. 2 VẬT LIỆU - THIẾT BỊ
 5. QUY TRÌNH VẼ SƠ ĐỒ LẮP ĐẶT MẠCH ĐIỆN Bước 1: Vẽ đường dây nguồn Bước 2: Xác định để vị trí bảng điện, bóng đèn Bước 3: Xác định vị trí các thiết bị trên bảng điện Bước 4: Vẽ đường dây dẫn theo sơ đồ nguyên lý
 6. Bước1 :Vẽ đường dây nguồn 0 A
 7. Bước 3: Xác định vị trí các thiết bị trên bảng điện O A o o o o
 8. Mỗi nhóm lập dự trù vào phiếu học tập Tên dụng cụ, vật liệu và STT Số lượng Yêu cầu kĩ thuật thiết bị 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 9. Các công Nội dung công việc Dụng cụ Yêu cầu kĩ thuật đoạn - Vạch dấu vị trí lắp đặt các tbđ - Bút - Bố trí TB hợp lí Vạch dấu - Vạch dấu đường đi dây và vị - Thước - Vạch dấu chính xác trí lắp đặt đèn Khoan lỗ - Khoan lỗ bắt vít - Mũi khoan - Khoan chính xác BĐ - Khoan lỗ luồn dây - Máy khoan - Lỗ khoan thẳng - Nối dây các tb đóng, cắt, bảo Kim tuốt dây, kim tròn, - Lắp TB đúng vị trí Lắp tbđ của vệ trên BĐ kim điện, băng dính, - Các TB được lắp bảng điện - Lắp các tbđ vào BĐ giấy ráp chắc, đẹp. Kim tuốt dây, kim tròn, - Nối dây đúng sơ đồ Nối dây - Nối dây vào đui đèn kim điện, băng dính, - Mối nối đúng yêu cầu mạch điện - Đi dây từ bảng điện ra đèn giấy ráp kỹ thuật - lắp đặt đúng theo sơ đồ - Mạch điện đúng sơ Kiểm tra và - Các mối nối đảm bảo an toàn đồ. vận hành chắc và đẹp - Bút thử điện - Mạch điện làm việc thử - Nối nguồn và vận thành thử tốt, đúng yêu cầu kĩ mạch điện thuật.
 10. BƯỚC 2: Khoan lỗ bảng điện gỗ Lỗ bắn vít Lỗ luồn dây
 11. BƯỚC 4 : Nối dây BĐ , Nối dây bộ đèn
 12. BƯỚC 5: Kiểm tra.
 13. BƯỚC 5: Kiểm tra.
 14. BƯỚC 5: Kiểm tra.