Đề kiểm tra giữa học kì 2 Toán Lớp 4 (Có đáp án)

Câu 4 (0,5đ): 4003dm2 = ……m2 …….dm2.

  1. 4m2 3dm2              B. 40m2 30dm2                   C. 40m2  3dm2

Câu 5 (0,5đ): Đặc điểm của hình thoi là:

  1. Hình thoi có hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau.
  2. Hình thoi có hai cặp cạnh đối diện song song và bốn cạnh bằng nhau.
  3. Hình thoi có bốn cạnh bằng nhau.
  4. Hình thoi có bốn cạnh song song và bằng nhau.

Câu 6 (1đ): Tính diện tích hình bình hành biết độ dài đáy là 14cm và chiều cao là 10cm. Diện tích hình bình hành là:

  1. 140cm2                B. 24cm2                 C. 70cm2                  D. 48cm2
doc 5 trang minhvi99 04/03/2023 3020
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra giữa học kì 2 Toán Lớp 4 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_giua_hoc_ki_2_toan_lop_4_co_dap_an.doc

Nội dung text: Đề kiểm tra giữa học kì 2 Toán Lớp 4 (Có đáp án)

  1. MA TRẬN CÂU HỎI ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN 4 – GIỮA HỌC KÌ II Mạch kiến thức, Số Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng kĩ năng câu TN TL TN TL TN TL TN TL Số học: Dấu hiệu chia Số 1 1 1 1 4 hết; so sánh phân số; câu cộng, trừ, nhân, chia Câu 1 2 7 8 1,2,7,8 phân số. số Số 1 1 2 câu Đại lượng: m2, km2. Câu 3 4 3,4 số Số 1 1 2 Hình học: Hình thoi, câu hình bình hành. 5 6 5,6 Câu số Số 1 1 Giải toán có lời văn. câu Câu 9 9 số 3 1 2 2 1 9 Tổng số câu
  2. c) 3 = . d) = . Câu 8 (1đ): Tính bằng cách thuận tiện nhất: 198 x 27 + 198 x 72 + 198 Câu 9(2đ): Một mảnh đất hình thoi có độ dài đường chéo thứ nhất là 30m, độ dài đường chéo thứ hai bằng đường chéo thứ nhất. Tính diện tích của mảnh đất đó. ĐÁP ÁN VÀ CÁCH CHO ĐIỂM I. Phần trắc nghiệm : (4 điểm) Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 D a-B A C B A b- B 0,5 điểm 1 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm 1 điểm II. Phần tự luận: (6 điểm) Câu 7: Đúng mỗi phép tính được 0,75 điểm. Thiếu bước trừ 0,25 điểm. a) + = = + = b) = c) 3 = = hoặc 3 = = =