Đề kiểm tra giữa kì 2 Toán Lớp 4 - Đề 2 (Có đáp án)

Câu 4 : (1điểm ) Trong hình vẽ bên các cặp cạnh song song với nhau là:  (M1)

A. AH và HC ; AB và AH

 B. AB và BC  ; CD và AD                                                                          

C. AB và DC ;  AD và BC

D. AB và CD;  AC và BD       

  Câu 5: (1điểm ) Một miếng bìa hình chữ nhật có chiều dài 30dm , chiều rộng bằng 3/5 chiều dài. Diện tích mảnh đất ấy là :

A. 540dm         B. 150dm2        C. 540 dm2          D. 150 dm (1 điểm) (M3)

doc 4 trang minhvi99 04/03/2023 8120
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra giữa kì 2 Toán Lớp 4 - Đề 2 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_giua_ki_2_toan_lop_4_de_2_co_dap_an.doc

Nội dung text: Đề kiểm tra giữa kì 2 Toán Lớp 4 - Đề 2 (Có đáp án)

  1. ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II MÔN TOÁN – LỚP 4 (Thời gian 40’ không kể thời gian chép đề) Tên học sinh: . GTI : Lớp : . GTII: Giám khảo Điểm số Bằng chữ Nhận xét Đề: Câu 1: (1điểm ) Phân số nào dưới đây bằng phân số 4 ? (M1) 5 A. 20 B. 16 C. 16 D. 12 16 20 15 16 Câu 2: (1điểm ) Các phân số được sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là : (M2) A. 2 ; 5 ; 4 B. 5 ; 2 ; 4 C. 4 ; 5 ; 2 D. 2 ; 4 ; 5 3 6 2 6 3 2 2 6 3 3 2 6 Câu 3: (1điểm ) Một lớp học có 18 học sinh nữ và 12 học sinh nam. Hỏi số học sinh nam chiếm bao nhiêu phần số học sinh cả lớp ? (M3) A. 2 B. 2 C. 3 D. 3 5 3 5 2 Câu 4 : (1điểm ) Trong hình vẽ bên các cặp cạnh song song với nhau là: (M1) A. AH và HC ; AB và AH B. AB và BC ; CD và AD A B C. AB và DC ; AD và BC D. AB và CD; AC và BD C H D Câu 5: (1điểm ) Một miếng bìa hình chữ nhật có chiều dài 30dm , chiều rộng bằng 3 5 chiều dài. Diện tích mảnh đất ấy là : A. 540dm B. 150dm2 C. 540 dm2 D. 150 dm (1 điểm) (M3) Câu 6: (1điểm ) Số thích hợp vào chỗ chấm : 45m2 6cm2 = cm2 là: (M2)
  2. Kết quả: Câu 1: B Câu 2: A Câu 3: A Câu 4: D Câu 5: C Câu 6: D Câu 7: A Câu 8: a. 19/15 b. 12/5 c. 7/24 d. 1/8 Câu 9: Tổng hai số là : 1000 x 2 = 2000 Số thứ nhất : (2000 + 640) : 2 = 1320 Số thứ nhất : 2000 - 1320 = 680 Câu 10: Chia hình chữ nhật thành hai hình vuông bằng nhau diện tích mỗi hình vuông Là: 98 : 2 = 49 (m2) Cạnh hình vuông (chiều rộng HCN) là 7m (vì 7 x 7 = 49) Chiều dài hình chữ nhật: 7 x 2 = 14 (m) Chu vi HCN: (14+7) x 2 = 62 (m)