Đề kiểm tra giữa học kì 2 Toán Lớp 4 - Trường TH Hòa Hiệp (Có đáp án)

Câu 4 (0,5đ): 4003dm2 = ……m2 …….dm2.

  1. 4m2 3dm2              B. 40m2 30dm2                   C. 40m2  3dm2

Câu 5 (0,5đ): Đặc điểm của hình thoi là:

  1. Hình thoi có hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau.
  2. Hình thoi có hai cặp cạnh đối diện song song và bốn cạnh bằng nhau.
  3. Hình thoi có bốn cạnh bằng nhau.
  4. Hình thoi có bốn cạnh song song và bằng nhau.

Câu 6 (1đ): Tính diện tích hình bình hành biết độ dài đáy là 14cm và chiều cao là 10cm. Diện tích hình bình hành là:

  1. 140cm2                B. 24cm2                 C. 70cm2                  D. 48cm2
doc 5 trang minhvi99 04/03/2023 4540
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra giữa học kì 2 Toán Lớp 4 - Trường TH Hòa Hiệp (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_giua_hoc_ki_2_toan_lop_4_truong_th_hoa_hiep_co_d.doc

Nội dung text: Đề kiểm tra giữa học kì 2 Toán Lớp 4 - Trường TH Hòa Hiệp (Có đáp án)

  1. Tích của 5 và là: (1đ) A. B. C. D. Câu 6: (1 điểm) 2 2 2 81m 32dm = dm Số thích hợp viết vào chỗ chấm là: A. 81032 B. 81320 C. 80132 D. 8132 Câu 7: (1 điểm) số thích hợp để viết vào ô trống là: A. 36 B. 24 C. 48 D. 26 Câu 8: (1 điểm) Tính: . . . . . . Câu 9: (1 điểm) Tìm : (1đ) . . . . . .
  2. HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA GIỮA KÌ II Năm học: 2016 - 2017 Môn: Toán (40 phút) – Lớp 4 Ngày: . (Trắc nghiệm mỗi câu đúng đạt 1 điểm) Câu 1: A Câu 2: C Câu 3: D Câu 4: C Câu 5: A Câu 6: D Câu 7: B Câu 8: (1 điểm) = = (0.5đ) = (0.25đ) = (0.25đ) Câu 9: (1 điểm) (0.25đ) (0.25đ) (0.25đ) (0.25đ) Câu 10: (1 điểm) Giải: Chiều rộng hình chữ nhật là: = (m) (0.25đ) Chu vi hình chữ nhật là: = (m) (0.5đ) Đáp số: m